Sjøørret

Sjøørreten har blitt en veldig eksklusiv fisk i de senere år. Og det er ikke så veldig mye å si på det, den er nemlig en drøm for alle sportsfiskere. Den gir en utrolig kamp som minner veldig mye om en ferskvannsørret. Og egentlig er ikke det så rart..
Sjøørreten er nemlig den samme arten som brunørreten. Noen av disse fiskene bestemmer seg i ung alder for å bevege seg vekk fra ferskvannet for å prøve lykken ute i det store havet. De gjennomgår først en smoltifiseringsprosess som gjør at gjellene skiller ut saltet i havet og gjør det mulig for dem å puste i saltvann. Hvilke fisker og hvorfor akkuart disse gjennomgår denne prosessen vet vi egentlig lite om.

Om vinteren er det blitt veldig populært å fiske sjøørret i havet når det ennå liger is på elver og vann. Spesielt har fluefiske på denne årstiden eksplodert. Likevel er det i elvene om sommeren det tas mest sjøørret.

Besøk denne linken hvis du vil ha mer informasjon om sjøørretfiske om vinteren.